Samarbejder

Malene Hansen indgår løbende i samarbejder med andre konsulenter og konsulentvirksomheder. Endvidere varetages opgaver, der har karakter af “chef til leje” og opgaver, der indebærer sparring og træning i forhold til virksomheders interne konsulentfunktioner og disses opgaveløsning.