Om Malene Hansen

Malene Hansen er cand.jur. og arbejder siden 2011 som selvstændig organisations- og ledelseskonsulent. Hun har tidligere gennem en lang årrække været partner og i nogle år også direktør i Lundgaard Konsulenterne.

Kernefeltet er udvikling af organisation, ledelse og styring i store offentlige virksomheder, med hovedvægt på kommuner og regioner, men med afstikkere også til organisationer og foreninger.

Opgaverne har altid karakter af håndskrædderi; det være i processerne mellem politik og organisation eller i omsætning og forankring af strategier og mål  til praksis ved organisationens møde med borgere, brugere, medlemmer eller kunder.

Opgaven tilrettelægges, og løsningerne skabes i lydhøre, men også offensive samspil  med organisationen; dens ledere og medarbejdere.

Malenes afsæt hentes i mange års konsulentvirke i tætte samspil med offentlige topledere, egne ledelseserfaringer  og praksis fra offentlig virksomhed – men også i inspiration fra andre fagligheder og miljøer, det være sig organisationsteoretiske som kreative samt fra studier i psykologi. Malene er certificeret i JTI – Jungiansk Type Index.

Malene Hansen ApS har CRV nr.26504090