Rekrutteringsprocessen

Jeg arbejder med rekruttering af ledere og chefer i kommunerne.

Mine rekrutteringsforløb bygger altid på en grundig drøftelse og beskrivelse af jobbet, organisationen og de forventninger, som en ny leder vil blive mødt med. Beskrivelsen bidrager til at afstemme forventninger, både hos mulige ansøgere og i organisationen. Den bidrager til at sætte retning for ansættelsesudvalgets arbejde. Beskrivelsen er samtidig en tydelig gennemgang af selve ansættelsesforløbet.

Jeg lægger vægt på, at ansøger har mulighed for en grundig dialog om jobbet og det personlige match, også efter en ansættelsessamtale. Et ansættelsesforløb er en omfattende proces. Det er centralt for mig, at både organisationen og ansøgerne oplever et omhyggeligt, grundigt og ordentligt forløb, og herunder at fortrolighed respekteres fuldt.

Rekrutteringsforløbet vil altid rumme flere samtaler med forberedelse, en grundig dialog med min kollega og med nærmeste chef. Samtidig er det mit ansvar at trække referencer, men altid efter grundig dialog med ansøger.