Om Malene Hansen

Mit felt er udvikling af organisation, ledelse og styring i store offentlige virksomheder, med hovedvægt på kommuner og regioner, men også opgaver i f.eks. faglige organisationer.

Min opgaveløsning har altid karakter af håndskrædderi. Det gælder i udviklingsprocesser i organisationen eller i omsætning af strategier og mål til forankret praksis.

Opgaven bliver tilrettelagt i lydhøre og engagerede samspil med ledere og medarbejdere. Og sådan følger jeg også op.

Mit afsæt er mange års arbejde som selvstændig konsulent, særligt med organisation og ledelse, tætte samspil med offentlige topledere og mine mange års erfaringer som chef i offentlig virksomhed.

Jeg er cand.jur. og trækker også på andre fagligheder, herunder studier i konflikthåndtering og psykologi på universitetsniveau.

Malene Hansen ApS har CVR nr.26504090